postupci

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 5144

Tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke usluga_fizičko-tehničko obezbjeđenje objekta: Dokument    

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda_nabavka kancelarijskog materijala: Dokument

konkurentski  zahtjev za dostavljanje ponuda_nabavka uslugaprikupljanja, transporta i sterilizacije infektivnog medicinskog otpada: Dokument

JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234
Galerija
Galerija
Galerija2
Galerija2