Ginekologija

Ginekološko-akušersko odjeljnje je formirano u aprilu 1992 po izbijanju ratnih dejstava. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma pridruženo je i osoblje iz Bolnice "Žica" Blažuj, a unazad 5 godina i osoblje Porodilišta pri Domu zdravlja Sokolac.

Na odjeljnju radi 6 ginekologa od kojih su 3 subspecijaliste za onkologiju, perinatologiju i sterilitet sa fertilitetom.

14 medicinskih sestara- glavna sestra je diplomirala na visokoj zdravstvenoj školi, dvije su studenti četvrte godine i jedna je instrumentarka.

Na odrzavanju higijene zaposlena su 4 radnice

Prostor:

Odjeljnje raspolaže sa porođajnom salom, operacionom salom, prijemnom ambulantom, ultrazvucnim kabinetom, intenzivnom njegom, 8 bolesnickih soba ( 10 kreveta za porodiliste , 11 za ginekologiju, 2 intenzivne njege)


Usluge:

Sve usluge iz sekundarnog nivoa iz ginekologije i akušerstva, uključujući i uzimanje krvi i pupčanika za matične ćelije; a od tercijarnog nivoa -konzervativni i operativni tretman u okviru steriliteta, kompletan onkološki operativni tretman, amniocenteze,dijagnostičke i terapijske laparoskopije.

Ginekološko-akušersko odjeljnje pruža specijalizovane usluge zdravstvene zaštite žena. Usluge se pružaju hospitalizovanim pacijentkinjama, kao i kroz konsultativne ambulantne preglede.

U okviru konsultativne službe pružaju se sljedeće usluge: ambulantni pregledi trudnica, kontrolni ambulantni ginekološki pregledi, uzimanje briseva za citološku analizu, mikrobološki analizu, HPV tipizaciju, kolposkopija, ultrazvučni pregledi trudnica, ginekološki UZ pregledi abdominalnom i vaginalnom sondom.

Od ginekoloških intervencija rade se: biopsije, eksplorativna kiretaža, kiretaža patološke rane trudnoće, arteficijalni prekidi trudnoće.

Operativni zahvati: konizacija, vaginalne korektivne operacije, incizija, marsupijelizacija i ekstirpacija Bartolinijeve žlijezde, histerketomija sa i bez edneksektomije- vaginalna i abdominalna; klasična i radikalna; eksplorativna laparotomija sa biopsijom, salpingektomija, neosalpingektomija,liza adhezija, dijagnosticka i terapijska laparoskopija, carski rezovi, porodi sa i bez epiziotomija, zbrinjavanja porođajnih laceracija, amniocenteze.

Radno vrijeme:

Usluge na odjeljnju se pružaju kao elektivne i kao hitne. Za pacijente kojima je potrebna hitna pomoć, usluge se pružaju 24 sata na dan, sedam dana u nedelji. ( tim: jedan dežurni ginekolog, jedan pripravni ginekolog, dvije medicinske seste, jedna higijeničarka; instrumentarka iz hirurške sale,  u slučaju vrlo hitnih stanja  dežurni hirurg i anesteziološka ekipa). Za konsultativne preglede usluge se pružaju radnim danom od 09-13 časova.


Kontakt:

057/325-322

057/325-300 lokal 322