Nove cijene usluga u JZU Bolnica I. Sarajevo

in Novosti
17. 11. 09
posted by: Super User
Pogodaka: 3017

JZU Bolnica Istočno Sarajevo kontinuirano radi na osavremenjivanju i nabavci neophodnih medicinskih aparata ali i uvođenju novih usluga kako bi korisnicima naših usluga olakšali da što više pregleda obave na jednom mjestu. Uzimajući u obzir sve elemente koji utiču na rad u sektoru javnog zdravstva Republike Srpske i prateći ekonomske tokove u Republici Srpskoj, upravni odbor bolnice u dogovoru sa šefovima Službi ( Služba Radiologije, Biohemije i Mikrobiologije ), formirala je cjenovnik sa dosta povoljnijim cijenama za određene usluge imajući u vidu trenutni socijalno-ekonomski momenat naših stanovnika.Cjenovnik je na sajtu naše bolnice i odnosi se prevashodno na neosigurane pacijente ali važi i za osigurane pacijente. Npr. Kompletna krva slika je 3 KM, Kompjuterizovana tomografija (CT) 149,90 km, Magnetna rezonanca bez kontrasta 249,80 km, bakteriološki pregled brisa grla 5 km itd... Kompletan cijenovnik možete pogledati : Biohemija, Radiologija i Mikrobiologija