KAbinet za ispitivanje sluha i ravnoteže

16. 01. 08
posted by: Super User
Pogodaka: 3060

Kabinet za ispitivanje sluha i ravnoteže opremljen je zahvaljujući donaciji

Japanske vlade 1999 godine a završetkom subspecijalizacije audiologa dr Svetlane Kovačević 2005 god. stavlja se u punu funkciju.

U Kabinetu rade se sledeći pregledi

Ordinacija za konsultativno specijalističke preglede;
Kabinet za funkcionalno ispitivanje sluha i ravnoteže;
Liminarna audiometrija
Timpanometrija i kohleostapedijalni refleks
Kalorijsko ispitivanje ravnoteže
Rotatorno ispitivanje ravnoteže
Otoakustičke emisije - OAE
Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla – AEPMS
Nistagmografija

Neonatalni skrining sluha u porodilištu

 

Radno vreme kabineta svakim radnim danom od 08h do 14h

Za više informacija pozovite 057 325 300 loc 357

Povezani članci:

ORL

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
galerija2
galerija2
Galerija
Galerija
1234
1234