KAbinet za ispitivanje sluha i ravnoteže

16. 01. 08
posted by: Super User
Pogodaka: 3207

Kabinet za ispitivanje sluha i ravnoteže opremljen je zahvaljujući donaciji

Japanske vlade 1999 godine a završetkom subspecijalizacije audiologa dr Svetlane Kovačević 2005 god. stavlja se u punu funkciju.

U Kabinetu rade se sledeći pregledi

Ordinacija za konsultativno specijalističke preglede;
Kabinet za funkcionalno ispitivanje sluha i ravnoteže;
Liminarna audiometrija
Timpanometrija i kohleostapedijalni refleks
Kalorijsko ispitivanje ravnoteže
Rotatorno ispitivanje ravnoteže
Otoakustičke emisije - OAE
Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla – AEPMS
Nistagmografija

Neonatalni skrining sluha u porodilištu

 

Radno vreme kabineta svakim radnim danom od 08h do 14h

Za više informacija pozovite 057 325 300 loc 357

Povezani članci:

ORL

JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
radovi
radovi
radovi
radovi