Plućno

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 4030

Bavi se liječenjem i dijagnostikovanjem plućnih oboljenja..

Početci rada datiraju još iz davne 1921. godine kada se u Kasindolu osniva prvo lječilište za liječenje tuberkoloznih bolesnika. Prvih godina sanatorijumske faze Kasindola, liječenje je bilo higijensko-dijetetsko, a primjenjivana je i kolapsna metoda (pneumothorax, pneumoperitoneum i ekstrapleuralni pneumothora). Godine 1958. napušta se potpuno kolapsna terapija, a prihvaćena je intenzivna antituberkolozna terapija. Uvode se nove dijagnostičke metode i Kasindo postaje Specijalna bolnica za plućnu tuberkulozu i to traje do kraja 1967. godine. Otvaranjem modernog paviljona „Srbija“ proširuje se smještajni kapacitet. Početkom rata 1992. plućno odjeljnje biva smješteno u paviljonu Srbija sve do 01.10.1999 godine kada se pristupa rekonstrukciji objekta. U tom vremenu smo primorani da pneumoftiziološku službu sa odjeljenjem smjestimo u Dom zdravlja Trnovo udaljenu od matične kuće 30 kilometara. Pulmologija se vraća u matičnu kuću 2006. godine u potpuno novi objekat. Lokacija Kasindola izabrana je zbog klimatskih, geografskih i drugih pogodnosti.

Odjeljenje pokriva područje Istočnog Sarajeva, Zvornika, Foče i okolnih regija.

Na pneumoftiziološkom odjeljenju rade:

4 ljekara specijalista

1 viša medicinska sestra

13 sestara

Odjeljenje raspolaže sa 30 bolesnničkih postelja, posjeduje bronhološki kabinet, kabinet za funkcionalnu plućnu dijagnostiku, te ambulante.

Bavimo se liječenjem nespecifičnih bolesti pluća i pleure, drenaža pleuralnih izliva, tuberkoloze i druge granulomatozne bolesti, opstruktivne plućne bolesti te dijagnostikuje maligne bolesti pluća. Na odjeljenju se radi bronhoskopija u lokalnoj i opštoj anesteziji sa uzimanjem bioptičkog materijala i bronholavata, pleuralne punkcije (dijagnostičke i evakucione), transtorakalna punkcija, spirometrija, bodipletizmografija, gasne analize krvi.

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija
Galerija