Anestezija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 4314
Dobro došli na sajt službe za Anesteziju i reanimaciju JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
Osnovana ratne 1992 godine pod rukovodstvom Prim. Dr Tatjana Gašić - Radojević naša služba je ponosna na ovako kratku tradiciju. Skoro 22 godine kasnije mi smo i dalje posvećeni istim principima – nenametljivo iskazujemo pouzdanu brigu o pacijentima, edukujemo nove generacije ljekara i unapređujemo rad u našoj službi.
Rad naše službe podrazumijeva sveobuhvatan napor izuzetne ekipe ljekara, medicinskih sestara - tehničara sa iskustvom iz oblasti anestezije i drugog osoblja u liječenju pacijenata u okviru JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
Pozivamo Vas da se upoznate sa različitim aspektima naše službe, što Vam omogućava ovaj sajt.
 

ORGANIZACIJA SLUŽBE:

Služba Anestezije i reanimacije obavlja zdravstvenu djelatnost. U okviru zdravstvene djelatnosti služba organizuje i obavlja poslove anestezije, intenzivnog liječenja, reanimacije i terapije akutnog postoperativnog i hroničnog bola za stacionarne pacijente kao i poliklinički dio: hirurgije, urologije, ortopedije, radiologije, otorinolaringologije, ginekologije i akušerstva, neurologije, interne medicine, psihijatrije i dr., a sve to kroz anesteziološku ambulantu, poslove adekvatne i efikasne pripreme elektivnih hirurških bolesnika prije hospitalizacije kao i liječenje hroničnih bolnih stanja. U sklopu specijalističkog staža koji traje četiri godine, specijalizanti anesteziologije sa reanimatologijom  u našoj ustanovi provode tri godine,  a posljednju  godinu učenja  provode u velikim klinikčkim centrima i konačno na njima polažu specijalistički ispit, pa je tako u našu ustanovu stiglo znanje iz Vojnomedicinske Akamdemije - Beograd, Urgentnog Centra Beograd, KBC „ Dr Dragiša Mišović – Dedinje „ i ,Kliničkog  Centra  Srbije.

ORGANIZACIONA STRUKTURA SLUŽBE ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU JE SLjEDEĆA:

1. Služba za Anesteziju i reanimaciju
2. Odjeljenje Jedinice intenzivnog liječenja tj. Intenzivna njega
3. Kabinet specijalističko - konsultativnih pregleda ( anesteziloška ambulanta )

TRENUTNO U SLUŽBI ZA ANESTEZIJU I RANIMACIJU RADE:

 

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

dr Dalibor Bošković ( šef službe )

dr Stoja Erić

dr Branko Aškraba

dr Jelena Božović

dr Nataša Lučić

 

Medicinska sestra – tehničara ( sa znanjem iz obalsti anestezije )

Nedeljka Šipovac ( glavna medicinska sestra - tehničar )

Mira Baričanin

Miodrag Štaka

Snježan Todorović

Tijana Samardžija

Željka Pejović

 

ANESTEZIOLOŠKE GRANE KOD NAS SU:

- Anestezija u hirurgiji ( ortopedija, urologija, vaskularna, plastična, dječija i grudna hirurgija )

- Anestezija u otorinolaringologiji

- Anestezija u oftalmologiji

- Anestezija u ginekologiji i akušerstvu

- Anestezija u jednodnevnoj hirurgiji

- Ambulantna anestezija ( kolonoskopija, cistoskopija i CT pregled)

- Jedinica intenzivnog liječenja ( JIL )

Od vrsta anestezija u upotrebi su sve – OETA, TIVA, periferni blokovi i centralni blokovi ( epiduralni i spinalni blok ), osim toga plasiramo centralni venski kateter za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Plasiramo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolnog porođaja i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima u našoj bolnici.

- TIVA

- INHALACIONA ANESTEZIJA NISKIM PROTOCIMA GASOVA

- REGIONALNA ANESTEZIJA

- KONTINUIRANA EPIDURALNA ANALGEZIJA

- INTERVENTNE PROCEDURE U LIJEČNjU BOLA

 

Pored gore navedenih procedura radimo još i postavljanje centralnog venskog katetera ( CVK-a ) za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Plasiramo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolnog porođaja i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima.

Danas raspolažamo sa anesteziološkom ambulantom, Jedinicom intenzivnog liječenja i šest opearcionih sala. Svaka sala ima savremeni aparat za anesteziju ( Primus - Dräger, Dräger - Fabius tiro ili Datex - Ohmeda ) sa pripadajućim invazivnim i neinvazivnim monitoringom. Svi aparati se redovno testiraju i imaju atest da se na njima može raditi.

Služba za Anesteziju i reanimaciju formirana je u septembru 1992 godine, a činili su je Prim. Dr Tatjana Gašić – Radojević ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ), Prim. Dr Mirjana Gradina ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ) i specijalizant Dr Ranka Krtinić te medicinska sestra – tehničar ( sa znanjem iz oblasti anestezije ) Marko Gajić. Bolnica Kasindo je do rata bila specijalizovana Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu, a u njoj nisu postojali uslovi za zbrinjavanje ranjenika niti obavljanje bilo kakvih hirurških procedura. U vrlo kratkom vremenu formirana je i osposobljena jedna operaciona sala i sklopljen prvi aparat za anesteziju, nabavljeni osnovni lijekovi za vođenje  anestezije i minimalan monitoring osnovnih vitalnih funkcija. U tako teškim uslovima uz mnogo improvizacije otpočeo je rad naše službe koja i do danas uspješno traje. Obavljane su sve intervencije iz oblasti ratne, opšte i torakalne hirurgije kao i hitne intervencije iz oblasti ginekologije. 1996  godine dolazi do spajanja sa Bolnicom „ ŽICA „ te se formira i sala za Otorinolaringologiju u kojoj su rađene sve vrste operativnih zahvata. 2002 godine su opremljene još dvije potpuno nove sale ( sala za abdominalnu i ortopedsku hirurgiju ) sa novim aparatim za anesteziju tipa Julian - Dräger i pripadajućim monitoringom. U narednom periodu pri odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo  formira se operaciona sala sa jedinicom intenzivnog liječenja kao i sala na očnom odjeljenju za operativne zahvate. Danas raspolažamo sa anesteziološkom ambulantom, Jedinicom intenzivnog liječenja i šest opearcionih sala. Svaka sala ima savremeni aparat za anesteziju ( Primus - Dräger, Dräger - Fabius tiro ili Datex - Ohmeda ) sa pripadajućim invazivnim i neinvazivnim monitoringom. U službi za anesteziju i reanimaciju danas radi šest specijalista anesteziologije sa reanimatalogijom, dva specijalizanta te osam medicinskih sestara – tehničara sa znanjem iz oblasti anestezije. Od vrsta anestezija u upotrebi su sve – OETA, TIVA, periferni blokovi i centralni blokovi ( epiduralni i spinalni blok ), osim toga plasiramo centralni venski kateter za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Plasiramo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolne porođaje i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima.

Napominjemo da je u našoj službi svaki zaposleni dao svoj lični pečat i doprinos, a posebnu zahvalnost dugujemo kolegama koji su penzionisani:

Prim. dr Tatjana Gašić – Radojević ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom )

Prim. dr Mirjana Gradina ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom )

Mićo Aškrabić ( medicinska sestra - tehničar sa znanjem iz oblasti anestezije )

Marko Gajić ( medicinska sestra – tehničar  sa znanjem iz oblasti anestezije )

Milosava Babić ( medicinska sestra – tehničar sa znanjem iz oblasti anestezije )

Lazar Ivanović   ( medicinska sestra - tehničar sa znanjem iz oblasti anestezije )

Prim. dr Dragomir Vujičić ( specijalista anesteziologije sa reanimatologijom )

Galerija
Galerija
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
1234
1234
radovi
radovi
galerija2
galerija2
Galerija
Galerija