1945-1992

1. Jula 1946 godine, liječilište je otvoreno i primljeni su prvi pacijenti...

 

Velikim entuzijazmom i naporima organizuje se rad u Kasindolu.... i tek 1954. godine dostignut je broj od četiri ljekara koliko je bilo 1939. godine.

 

1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Galerija
Galerija
1234
1234
1234
1234
1234
1234