1945-1992

1. Jula 1946 godine, liječilište je otvoreno i primljeni su prvi pacijenti...

 

Velikim entuzijazmom i naporima organizuje se rad u Kasindolu.... i tek 1954. godine dostignut je broj od četiri ljekara koliko je bilo 1939. godine.

 

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
galerija2
galerija2
1234
1234
radovi
radovi
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo