Uprava

13. 01. 18
posted by: Super User
Pogodaka: 6216

Direktor

 dr Goran Todorović specijalista abdominalne hirurgije i specijalista urologije

 


Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

dr Svetlana Kovačević specijalista Otorinolaringolog i subspecijalista audiolog

 


 Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

 Biljana Erić dipl.ecc


Glavna sestra bolnice

 Blažica Trifunović, viša medicinska sestra-tehničar 


Kordinator za kvalitet

Dragan Škrba dipl.ecc


 

Upravni odbor

Predsjednik  Upravnog  odbora JZU  Istočno Sarajevo
Diplomirani pravnik Tihomir Vujičić

Članovi Upravnog odbora:

Diplomirani pravnik Tihomir Vujičić
Akademik Marko Vuković
Diplomirani pravnik Pržulj Svjetlana
Diplomirani ekonomista Pjević Dušica
Doktor medicine Milić Senka

Galerija
Galerija
galerija2
galerija2
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234