Ginekologija

13. 01. 18
posted by: Super User
Pogodaka: 8678

 


 Šef odjeljenja: dr Siniša Zubić

 Rođen u Sarajevu 1965, gdje završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1991. Nakon položenog državnog ispita počinje raditi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UMC-Sarajevo. Od 1994 zaposlen u bolnici Kasindo. Specijalistički ispit položio 1999 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Načelnik ginekologije i akušerstva  od 2004 do 2006, direktor bolnice Kasindo od 2006 do 2013. od 2015 godine načelnik odjeljenja dinekologije i akušerstva. Član UGORS-a, a od 2017 dobio nagradu za organizaciju odjeljenja od Komore doktora RS  


 

 

STRUČNI TIM GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

 

dr Branka Semiz rođena 1962 u Sarajevu, osnovnu i gimnaziju završila na Ilidži. Diplomirala 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Kao ljekar opšte prakse zaposlena u UMC-u Sarajevo na Klinici za ginekologijui akušerstvo, DZ Ilidža, DZ Goražde, zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ˇFAMOSˇSarajevo. U Maju 1992 učestvuje u osnivanju hitne  i genekološko akušerske službe na Ilidži pri DZ Ilidža, Bolnici  ˇŽicaˇBlažuj. Šef hitne službe od 1992-do1995. Od 1996 zaposlenaq u JZU Bolnica Istočno Sarajevo. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 1997 na Medicinskom fakultetu Beograd. Subspecijalistički iz perinatologijepoložila 2004 na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Šef  odjeljenja od 2002-2005 i 2007 -2015. Kao vanjski ocjenivač angažovana u Agenciji za sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova u RS-a. 


 

 

 

 

Radno vrijeme:

Usluge na odjeljnju se pružaju kao elektivne i kao hitne. Za pacijente kojima je potrebna hitna pomoć, usluge se pružaju 24 sata na dan, sedam dana u nedelji. ( tim: jedan dežurni ginekolog, jedan pripravni ginekolog, dvije medicinske seste, jedna higijeničarka; instrumentarka iz hirurške sale,  u slučaju vrlo hitnih stanja  dežurni hirurg i anesteziološka ekipa). Za konsultativne preglede usluge se pružaju radnim danom od 09-13 časova.


Kontakt:

057/325-322

057/325-300 lokal 322

Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Galerija
Galerija
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo