Anestezija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 5006


 
ŠEF ODSJEKA ANESTEZIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA
 
Dr Dalibor Bošković, rođen je 16. maja 1973. godine u Zenici (BiH). Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici. Medicinski fakultet u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao je 1993. godine, a diplomirao je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Postdiplomske studije pod nazivom „Osnovi medicinskih istraživanja“ upisao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Specijalističke studije upisuje 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, a specijalistički ispit je položio 2007. godine. Šef je Odsjeka anestezije i intenzivnog liječenja Javne zdravstvene ustanove Bolnica Istočno Sarajevo od 2011. godine.
 
 
 
STRUČNI TIM ANESTEZIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA
 

Dr Stoja Erić, rođena 17.aprila 1977. godine u Sarajevu, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom - subspecijalista intenzivne medicine. Medicinski fakultet završila 2003 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz anesteziologije i reanimatologije položila 2011 godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Od 2015. do 2017. godine bila na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine u Zagrebu, KC Dubrava. Subspecijalistički ispit položila 2017. godine. Zaposlena u JZU Istočno Sarajevo od 2003. godine
 
 


Dr Branko Aškraba, rođen 15.aprila 1980. godine u Sarajevu, specijalista anesteziologije sa reanimatologije. Medicinski fakultet upisao na Medicinskom fakultetu u Foči 1999. godine, a diplomirao na istom 2006. godine. Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologije položio 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Zaposlen u JZU Bolnica Istočno Sarajevo od 2008. godine.
 
 
 

Dr Jelena Bozović, rođena 05.januara 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu zavrsila u Istočnom Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2006 godine. Od 2007 do 2009. godine zaposlena u JZU OB Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac. Od 2009 godine na specijalizaciji iz Anesteziologije sa reanimatologijom, specijalistički ispit položila 2013. godine u Foči. Trenutno zaposlena u JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
 
 
 

Dr Nataša Lučić, Osnovnu i srednju školu završila na Palama. Medicinski fakultet završila u Foči u roku. Tokom studija bila demonstrator na predmetu Anatomija čovjeka. Bila stipendista Vlade RS za studente sa visokim prosjekom. Tokom studija obavljala funkciju studenta prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Po završetku studija zaposlila se na Medicinskom fakultetu u Foči kao asistent na predmetu Fiziologija. Radila u Bolnici Foča na Prijemnom odeljenju i kao sekundarac na Odeljenju
 
 


U JZU Bolnica Istočno Sarajevo se izvode sve vrste anestezija – OETA, TIVA, KIVA, periferni blokovi i centralni blokovi ( epiduralni i spinalni blok ). Osim toga plasiramo centralni venski kateter za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Postavljamo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolnog porođaja i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima u našoj bolnici. Danas raspolažamo sa anesteziološkom ambulantom, Jedinicom intenzivnog liječenja i sa četiri moderne opearcione sale. Svaka sala ima savremeni aparat za anesteziju ( Primus - Dräger, Dräger - Fabius tiro ili Datex - Ohmeda ) sa pripadajućim invazivnim i neinvazivnim monitoringom. Svi aparati se redovno testiraju i imaju atest da se na njima može raditi.

 

Galerija
Galerija
radovi
radovi
Galerija2
Galerija2
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
radovi
radovi
Galerija
Galerija