Anestezija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 5278


 
 
.
 
 
STRUČNI TIM ANESTEZIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA
 
 
 
 

Dr Dalibor Bošković
 
 
 
 
 

Dr Nataša Lučić, Osnovnu i srednju školu završila na Palama. Medicinski fakultet završila u Foči u roku. Tokom studija bila demonstrator na predmetu Anatomija čovjeka. Bila stipendista Vlade RS za studente sa visokim prosjekom. Tokom studija obavljala funkciju studenta prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Po završetku studija zaposlila se na Medicinskom fakultetu u Foči kao asistent na predmetu Fiziologija. Radila u Bolnici Foča na Prijemnom odeljenju i kao sekundarac na Odeljenju
 

U JZU Bolnica Istočno Sarajevo se izvode sve vrste anestezija – OETA, TIVA, KIVA, periferni blokovi i centralni blokovi ( epiduralni i spinalni blok ). Osim toga plasiramo centralni venski kateter za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Postavljamo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolnog porođaja i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima u našoj bolnici. Danas raspolažamo sa anesteziološkom ambulantom, Jedinicom intenzivnog liječenja i sa četiri moderne opearcione sale. Svaka sala ima savremeni aparat za anesteziju ( Primus - Dräger, Dräger - Fabius tiro ili Datex - Ohmeda ) sa pripadajućim invazivnim i neinvazivnim monitoringom. Svi aparati se redovno testiraju i imaju atest da se na njima može raditi.

 

 
 


 

1234
1234
1234
1234
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234