Anestezija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 4690


 
ŠEF ODSJEKA ANESTEZIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA
 
Dr Dalibor Bošković, rođen je 16. maja 1973. godine u Zenici (BiH). Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici. Medicinski fakultet u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao je 1993. godine, a diplomirao je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Postdiplomske studije pod nazivom „Osnovi medicinskih istraživanja“ upisao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Specijalističke studije upisuje 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, a specijalistički ispit je položio 2007. godine. Šef je Odsjeka anestezije i intenzivnog liječenja Javne zdravstvene ustanove Bolnica Istočno Sarajevo od 2011. godine.
 
 
 
STRUČNI TIM ANESTEZIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA
 

Dr Stoja Erić, rođena 17.aprila 1977. godine u Sarajevu, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom - subspecijalista intenzivne medicine. Medicinski fakultet završila 2003 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz anesteziologije i reanimatologije položila 2011 godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Od 2015. do 2017. godine bila na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine u Zagrebu, KC Dubrava. Subspecijalistički ispit položila 2017. godine. Zaposlena u JZU Istočno Sarajevo od 2003. godine
 
 


Dr Branko Aškraba, rođen 15.aprila 1980. godine u Sarajevu, specijalista anesteziologije sa reanimatologije. Medicinski fakultet upisao na Medicinskom fakultetu u Foči 1999. godine, a diplomirao na istom 2006. godine. Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologije položio 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Zaposlen u JZU Bolnica Istočno Sarajevo od 2008. godine.
 
 
 

Dr Jelena Bozović, rođena 05.januara 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu zavrsila u Istočnom Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2006 godine. Od 2007 do 2009. godine zaposlena u JZU OB Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac. Od 2009 godine na specijalizaciji iz Anesteziologije sa reanimatologijom, specijalistički ispit položila 2013. godine u Foči. Trenutno zaposlena u JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
 
 
 

Dr Nataša Lučić, Osnovnu i srednju školu završila na Palama. Medicinski fakultet završila u Foči u roku. Tokom studija bila demonstrator na predmetu Anatomija čovjeka. Bila stipendista Vlade RS za studente sa visokim prosjekom. Tokom studija obavljala funkciju studenta prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Po završetku studija zaposlila se na Medicinskom fakultetu u Foči kao asistent na predmetu Fiziologija. Radila u Bolnici Foča na Prijemnom odeljenju i kao sekundarac na Odeljenju
 
 


U JZU Bolnica Istočno Sarajevo se izvode sve vrste anestezija – OETA, TIVA, KIVA, periferni blokovi i centralni blokovi ( epiduralni i spinalni blok ). Osim toga plasiramo centralni venski kateter za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Postavljamo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolnog porođaja i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima u našoj bolnici. Danas raspolažamo sa anesteziološkom ambulantom, Jedinicom intenzivnog liječenja i sa četiri moderne opearcione sale. Svaka sala ima savremeni aparat za anesteziju ( Primus - Dräger, Dräger - Fabius tiro ili Datex - Ohmeda ) sa pripadajućim invazivnim i neinvazivnim monitoringom. Svi aparati se redovno testiraju i imaju atest da se na njima može raditi.

 

JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234
galerija2
galerija2
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
1234
1234