Hirurgija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 7644

 

 

NAČELNIK HIRURŠKIH DISCIPLINA 

        Prim. dr Milorad Šupić

 

 

 STRUČNI TIM ODSJEKA OPŠTE HIRURGIJE

 

 Dr Siniša Vuković rođen 1961 u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio u Foči. Sertifikovani ljekar za laparaskopske operacije Dr Igor Đokić rođen 1964 u Sarajevu.  Diplomirao na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Srpskom Sarajevu. Stalni sudski vještak medicinske struke Ministarstva Pravde Republike Srpske Dr Marko Kovačević rođen 1973 u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Foči, specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio u Foči. Sertifikovani ljekar za laparaskopske operacije i endoskopske procedure digestivnog trakta.Dr Miro Stojanović rođen 1975 u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio u Foči. Sertifikovani ljekar za laparaskopske operacije.Dr Bojan  Golijanin rođen 1978 u Sarajevu.  Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Foči, specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio u Foči. Sertifikovani ljekar za laparaskopske operacije i endoskopske procedure digestivnog trakta.

galerija2
galerija2
radovi
radovi
1234
1234
Galerija
Galerija
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo