Priorite preseljenje u novu Bolnicu

in Novosti
19. 02. 15
posted by: Super User
Pogodaka: 571

Šešlija je rekao Srni da je u toku obuka medicinskog i nemedicinskog osoblja, jer je nova bolnica opremljena najsavremenijim aparatima.

“Bolnica, koja je izgrađena zahvaljujući Vladi Republike Srpske, pruža nam mogućnosti povećanja nivoa usluga prema pacijentima”, istakao je Šešlija i dodao da će im nova bolnica omogućiti bolju organizacije rada.

Vršilac dužnosti direktora je pojasnio da su do sada imali paviljonski način organizovanja gdje su zgrade bile udaljene jedna od druge, a sada će biti sve na jednom mjestu, tako da je pacijent od prijemne ambulante do stacionara i urgentnog centra pod jednim krovom, što će olakšati funkcionisanje i proces rada.

Šešlija, koji je dužnost preuzeo u januaru, ističe da će prioritet u radu, osim preseljenja u novu zgradu, biti povratak povjerenja pacijenata u ovu zdravstvenu ustanovu.

On kaže da je evidentan problem nepovjerenja pacijenata u usluge i rad Bolnice, ali da se nada da će to biti promijenjeno nakon preseljenja u novu zgradu, jer će pacijenti imati kvalitetniju uslugu i njegu.

“Ljudi dolaze u našu ustanovu sa određenom dozom skeptičnosti, a brojni su razlozi za to, od loših međuljudskih odnosa, lošeg odnosa menadžmenta i zaposlenih, nedopuštanja dolaska drugih kadrova iz drugih bolnica i ustanova koji bi pružili podršku našim mladim kadrovima radi usavršavanja, nebriga rukovodstva za adekvatno usavršavanje kadra, kao i neadekvatni objekti”, naglasio je Šešlija.

On naglašava da Bolnica raspolaže sa dosta kvalitetnih mladih kadrova kojima treba podrška za njihovo usavršavanje i već je u pregovorima sa Kliničkom centrom Banjaluka da određeni stručni kadrovi rade sa mladim kolegama.

“U pregovorima smo i sa doktorima specijalistima da dolaze u našu bolnicu i vrše preglede i operacije i da kroz taj rad naši doktori napreduju i usavršavaju se”, rekao je Šešlija.

On je istakao da je Bolnica “Srbija” u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, te da su ga u momentu primopredaje dočekali dugovi veći od 48 miliona KM, od čega 28 miliona KM po osnovu poreza i doprinosa radnicima, oko 10 miliona kreditnih obaveza i pet miliona dugova prema dobavljačima, što narušava likvidnost.

Prema njegovim riječima, konstantno pristižu na naplatu dugovanja i presude koje su dobili zaposleni i povjerioci, zbog čega su stalno pod prijetnjom blokade računa.

“Za mjesec dana dobio sam presudu po kojoj sam firmi, koja je vršila usluge vešeraja, morao da isplatim 37.000 KM. Osim toga, izgubili smo spor sa radnikom, koga je otpustio bivši menadžment, i sada moramo da ga vratimo na posao i isplatimo sve plate za dvije godine, što je za nas opterećenje”, naglasio je Šešlija.

On kaže da imaju problem i sa plaćanjem dugova za električnu energiju koji iznosi oko 1.300.000 KM i za plin 1.500.000 KM.

Šešlija ističe da zbog ovih presuda sada nisu u mogućnosti da plaćaju mjesečne troškove.

Kada je riječ o štrajku zaposlenih i njihovim zahtjevima, Šešlija ističe da štrajk nije otkazan, već je samo prolongiran. On dodaje da su za januar isplaćene plate, troškovi prevoza i naknade koje su pristigle u tom mjesecu.

Šešlija ističe da su plate za proteklu godinu isplaćene zahvaljujući angažovanju ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića, ali dugovi po pitanju doprinosa, poreza, naknada za prevoz, rođenja djeteta, smrti člana uže porodice, naknade za jubilarne nagrade, isplate po ugovorima za specijalizacije nisu isplaćivane od 2011. godine.

On podsjeća da su Vlada i resorno ministarstvo preuzeli obavezu da u pregovorima sa sindikatom iznađu rješenje za te dugove, što je olakšavajuća okolnost.

Na pitanje šta će biti sa starim objektima Bolnice, Šešlija kaže da će nakon preseljenja pacijenata u novu zgradu razgovarati sa resornim ministarstvom o tome kako da se najbolje iskoriste objekti koji su u dobrom stanju.